Coaching 

Wat is het en voor wie.
coachen is voor iedereen ...
Verdient u een beter leven ?

Mensen hebben vaak veranderingen in hun leven meegemaakt die hun leven uit balans hebben gebracht, of ze zitten nog midden in deze veranderingen, waardoor ze chaos ervaren in plaats van rust.
Ze weten diep van binnen dat ook deze verandering uiteindelijk iets goeds zal brengen, maar hebben begeleiding nodig op die reis.
Ben jij ook iemand die meer uit jezelf en je leven wil halen, doelen wil halen of gewoon klem zit in jezelf en je loopbaan of heeft u een team waar de fut  wat uit is of juist nog maar door wil ontwikkelen ? familie problemen of een lastige puber ?
Dan is paardencoaching wat voor u want Iedereen verdient het om gelukkig te zijn, te genieten  en zichzelf te kunnen zijn!
Je kunt van paardencoaching gebruik maken als volwassene en voor kinderen, en zowel individueel als in groepen.

Wat houdt paardencoaching in?

Paardencoaching is coaching met inzet van paarden. Paarden geven ons terug wat wij doen.
Ze houden hun adem in als wij gespannen zijn, ze ontspannen als wij ontspannen. Ze lopen weg als wij ons afsluiten.
Ze denken daar niet over na en verschuilen zich niet achter mooie woorden. Paarden houden ons een glasheldere spiegel voor.

Met paardencoaching voer je activiteiten met paarden uit. Je zit niet op het paard, maar staat of loopt ernaast. Als coach observeer ik wat er gebeurt.
Het gaat er niet om goed of fout: we bespreken samen wat je gedrag met het paard doet, welk gevoel dat bij je oproept en of je dat herkent in je leven.
We ontdekken wat je kan veranderen in je gedrag en ervaren hoe het paard daarop reageert. Zo leer je in de praktijk hoe je beter in je vel kan komen te zitten door je eigen kracht te benutten
Kortom, wij werken met mensen die met behulp van paardenkracht het beste uit zichzelf en hun leven willen halen.

Individueel

Je snapt niet waarom je steeds moe bent. Hoe komt het toch dat je in bepaalde situaties zo gespannen wordt?
Heb je het gevoel dat je geen controle over je leven of je werk hebt? Of het lukt je niet om goed contact te maken met je partner, familie, collega's of vrienden?
Stuk voor stuk zaken waar je veel last van kan hebben. Als je met paarden coaching aan de slag wilt, maken we eerst een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
We bespreken wat je bezighoudt en hoe we daar met inzet van paarden grip op kunnen krijgen.
Tijdens de coaching voer je eenvoudige opdrachten met een paard uit: bijvoorbeeld simpelweg bij het paard staan of een rondje met het paard lopen. Ik observeer wat er gebeurt en houd natuurlijk ook de veiligheid in de gaten. 
Na iedere opdracht bespreken we je ervaringen en de reactie van het paard. Zo werken we stap voor stap toe naar een manier van doen die bij je past en die het leven makkelijker voor je maakt. Soms zitten problemen veel dieper dan gaan we uw hele levensloop na bootsen en bij div punten stil staan . 

In company (groep ) 

Kudde kracht !!
De wijsheid van de kudde voor teams.
Paarden bestaan 65 miljoen jaar. Alle wijsheid die nodig was om als soort te overleven is nog steeds in hen aanwezig. Je zou het instinctieve kennis kunnen noemen.
Deze wijsheid zetten wij in bij teamontwikkeling. De paarden "testen" de kudde kracht van het team.
Het potentieel van deze workshop zit hem dan ook in de directe, voelbare feedback van de paarden, een effectief team is voor het paard een veilige kudde en daarmee van levensbelang.
Het team heeft daarmee een levende spiegel tot haar beschikking. De ontwikkeling van het team wordt hiermee tijdens de workshop al direct zichtbaar.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor teams die bereid zijn om door de ogen van de kudde naar het functioneren van hun team te kijken en de bereidheid hebben om daarvan te leren in zowel doen als laten.

Vragen waarmee teams ons benaderen:
"we hebben zoveel potentieel in ons team, hoe kunnen we dat zichtbaar krijgen en meer benutten?"
"hoe kunnen we als team goed inspelen op de voortdurende veranderingen in de markt?"
"we willen meer openheid in mijn team, we zouden moeten leren om op een constructieve manier meningsverschillen in te zetten waar we ze nu misschien beleefd vermijden"
"We zijn een nieuw samengesteld team en moeten op korte termijn effectief inzetbaar zijn"

Opbrengst van de workshop:

Het team krijgt inzicht in haar patronen en leert deze te onderbreken of anders in te zetten.
Het team leert haar potentieel als geheel te benutten met oog voor de onderliggende individuele kwaliteiten.
Het team ontwikkelt verschillende leer-strategieën en vergroot daarmee haar lerend vermogen.
Als je in een team werkt, gebeurt er van alles, jij reageert op je collega's en je collega's reageren op jou. Ongemerkt neemt ieder een rol aan die door de anderen gestimuleerd wordt.
De een neemt de leiding, een ander houdt de sfeer goed en weer een ander zorgt ervoor dat het werk op tijd af is.
Als iedereen in zijn kracht staat, kan dat een stabiel team opleveren. Maar soms ontstaan er spanningen die het teamwerk in de weg staan of vallen mensen buiten de boot.
Wil je als groep de samenwerking verbeteren? Met paardencoaching ervaar je hoe jullie op elkaar reageren, wat de kracht van ieder afzonderlijk is en hoe je daar samen gebruik van kan maken.

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we wat de groep wil bereiken en hoe we daar met inzet van paarden grip op kunnen krijgen.
Tijdens de coaching voert de groep samen of in subgroepjes opdrachten uit, bijvoorbeeld samen het paard een rondje laten lopen.
Ik observeer wat er gebeurt en houd natuurlijk ook de veiligheid in de gaten. Na iedere opdracht bespreken we de ervaringen van de groep en de reactie van het paard.
Samen bedenken we wat de groep in de rolverdeling kan veranderen en bekijken dan wat er gebeurt in een nieuwe activiteit met het paard.
Zo werken we stap voor stap toe naar een manier van doen die past bij de groep als geheel en ieder afzonderlijk.

Kinderen pubers 

Is uw kind heel druk of juist heel teruggetrokken? Vindt  uw kind het moeilijk om met andere kinderen te spelen? heeft  uw kind moeite met keuzes maken ?of heeft uw kind moeilijk te verklaren gedrag?  
Is er een groot verdriet in het leven van het kind of heeft het een andere traumatische ervaring gehad?
Het is lastig om met een kind over dit soort dingen te spreken. Veel kinderen vinden het gemakkelijker om tegen een dier over hun gevoelens te praten.
Met paardencoaching mag een kind bijvoorbeeld een paard aaien of borstelen of er gewoon bij staan. Het contact met het paard geeft een veilig gevoel.
Dan komt het verhaal vaak vanzelf en kunnen we stappen zetten om ze te kunnen helpen met hun hulpvraag.

Als je vermoedt dat een kind baat kan hebben bij paardencoaching, beginnen we met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Daarin bespreken we wat je voor je kind, of wat uw kind zelf graag  zou willen bereiken en hoe we daar met inzet van paarden grip op kunnen krijgen.
Ook bespreken we of de ouder of verzorger bij de coaching aanwezig is en wat zijn of haar rol is.
Tijdens de coaching laat ik uw kind eenvoudige en veilige opdrachtjes met het paard uitvoeren. Ik observeer, luister, stimuleer en stel soms een vraag.
Zo ontdekt uw kind stap voor stap hoe hij/zij makkelijker problemen los kan laten of op moet lossen .

Wordt uw kind gepest dan is het ook mogelijk om met school in contact te komen en met de hele school  annex klas het probleem uit te zoeken zo dat iedereen er baat bij heeft.
U kunt altijd vrijblijvend een  mail sturen of een gesprek aan gaan hoe we dit probleem kunnen oplossen . 

Verfijnd zoeken