Opbrengst van de workshop:

Het team krijgt inzicht in haar patronen en leert deze te onderbreken of anders in te zetten.
Het team leert haar potentieel als geheel te benutten met oog voor de onderliggende individuele kwaliteiten.
Het team ontwikkelt verschillende leer-strategieën en vergroot daarmee haar lerend vermogen.
Als je in een team werkt, gebeurt er van alles, jij reageert op je collega's en je collega's reageren op jou. Ongemerkt neemt ieder een rol aan die door de anderen gestimuleerd wordt.
De een neemt de leiding, een ander houdt de sfeer goed en weer een ander zorgt ervoor dat het werk op tijd af is.
Als iedereen in zijn kracht staat, kan dat een stabiel team opleveren. Maar soms ontstaan er spanningen die het teamwerk in de weg staan of vallen mensen buiten de boot.
Wil je als groep de samenwerking verbeteren? Met paardencoaching ervaar je hoe jullie op elkaar reageren, wat de kracht van ieder afzonderlijk is en hoe je daar samen gebruik van kan maken.

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Daarin bespreken we wat de groep wil bereiken en hoe we daar met inzet van paarden grip op kunnen krijgen.
Tijdens de coaching voert de groep samen of in subgroepjes opdrachten uit, bijvoorbeeld samen het paard een rondje laten lopen.
Ik observeer wat er gebeurt en houd natuurlijk ook de veiligheid in de gaten. Na iedere opdracht bespreken we de ervaringen van de groep en de reactie van het paard.
Samen bedenken we wat de groep in de rolverdeling kan veranderen en bekijken dan wat er gebeurt in een nieuwe activiteit met het paard.
Zo werken we stap voor stap toe naar een manier van doen die past bij de groep als geheel en ieder afzonderlijk.