Vergoeding

Particulieren kunnen op basis van de WMO (ouder dan 18 jaar) of Jeugdwet (jonger dan 18 jaar) mogelijk vergoeding ontvangen voor de kosten van coaching met hulp van paarden (equitherapie)
Via uw gemeenteloket WMO/Jeugdzorg kunt u navragen of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten van deze vorm van ondersteuning en zo ja of dit door u via een  PGB budget kan worden ingekocht.
Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen wij u daar meer over vertellen.

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject.
Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het geval van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim.
Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken.
Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van (toekomstig) inkomen uit arbeid.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar van de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV en of Gemeente) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie.
Neem contact op met je adviseur.